Apache sunucu optimizasyonu

Share

Apache yapılandırmasının, Linode üzerinde önemli bir performansında  etkisi vardır. Sunucu performansını artırmanın en kolay yolu, gereksiz modülleri kapatmaktır. Bu kılavuz Apache modüllerini, hangi modüllerin kapatılacağını ve diğer Apache performans ayarlama seçeneklerini kapsar.

Not:     Bu kılavuzdaki adımlar root ayrıcalıklarına ihtiyaç duyar. Aşağıdaki adımları root olarak veya sudo öneki ile çalıştırdığınızdan emin olun.

Apache mod_status
Apache mod_status, ayrıntılı bir durum sayfası oluşturarak gelen sunucu bağlantılarıyla ilgili bilgileri görüntüler. Bu sayfanın bir örneğini Apache’nin kendi web sitesinde görüntüleyin: Apache website

Web sitenizin yapılandırma dosyasını açın. Bu dosya, Debian / Ubuntu sistemlerinde /etc/apache2/sites-available/example.com.conf  adresinde veya CentOS / Fedora sistemlerinde /etc/httpd/conf.d/vhost.conf adresinde bulunur.
Aşağıdakileri <virtual_hosts> bloğuna ekleyin:

<Location /server-status>
   SetHandler server-status
   Order Deny,Allow
   Deny from all
 Allow from localhost
</Location>

Apache mod_status ayrıca Apache’ye yapılan her istek hakkında ek bilgi sağlayan ExtendedStatus adında bir seçenek sunar. ExtendedStatus’u Apache yapılandırma dosyanızı düzenlemek için: /etc/apache2/apache2.conf

ExtendedStatus On

Not: ExtendedStatus’u etkinleştirmek, ek sistem kaynaklarını tüketir.

Apache yeniden başlatın (service httpd restart)

Modül Değerleri
MPM’nizi seçtiğinizde, konfigürasyondaki değerleri değiştirmeniz gerekecektir. Bu ayarlar Debian / Ubuntu’daki /etc/apache2/apache2.conf dosyasında ve CentOS / Fedora’daki /etc/httpd/conf/httpd.conf dosyasında bulunur. Örnek MPM şöyle olur:

<IfModule mpm_prefork_module>
  	StartServers     4
  	MinSpareServers    20
  	MaxSpareServers   40
  	MaxClients      200
  	MaxRequestsPerChild 4500
</IfModule>
StartServers 4 MinSpareServers 20 MaxSpareServers 40 MaxClients 200 MaxRequestsPerChild 4500

<IfModule mpm_prefork_module> öğesini, <IfModule mpm_worker_module> veya <IfModule mpm_event_module> ile değiştirin.

Apache sunucunuzu yeniden yapılandırmanın bir sonraki adımı, yukarıdaki ayarları değiştirmektir. Bunu yapmak için, her değerin ne yaptığını ve en iyi nasıl değiştirileceğini bilmelisiniz.
Yine, yapılandırma değişikliklerini yapmanın en iyi yolu, artımlı değişiklikler yapmak ve ardından etkileri izlemek.

Not: Apache konfigürasyonunda değişiklik yaptıktan sonra, Apache servisini yeniden başlatmayı unutmayın

Daha fazla bilgi
Bu konu hakkında ek bilgi için aşağıdaki kaynaklara başvurmak isteyebilirsiniz. Bunların da yararlı olacağı umuduyla sunuyorum.

 Apache Performans Ayarı
Apache MPM Ortak Direktifleri
Apache 2.4 Belgeleri