Kısa notlar · 16 Ekim 2017 2

#CentOS I/O Testi
CentOS I/O Testi

Linux sunucumuzda I/O kontrolünü sağlamak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

iostat -xkd

Bu komut, sunucudaki işlemleri baz alarak, disk üzerindeki I/O oranını ekrana yansıtacaktır.