Kurulumlar · 20 Mart 2018 11

#OpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB Kurulumu
OpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB Kurulumu

OpenLiteSpeed, ticari LiteSpeed web sunucusunun açık kaynaklı bir versiyonu olan LiteSpeed Technologies tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir web sunucusudur.

OpenLiteSpeed, yüksek performanslı bir HTTP sunucusudur ve yüzlerce ve binlerce eşzamanlı bağlantıyı çok düşük kaynak harcamaları ile gerçekleştirebilir.

OpenLiteSpeed, Linux, OS X, Solaris ve FreeBSD için kullanılabilir. Hem SPDY / 3.1 hem de HTTP / 2 ağ protokollerini destekler.

OpenLiteSpeed’in Özellikleri

Yüksek performanslı, etkinliğe dayalı mimari.
Hafif, minimum CPU ve bellek kullanımı.
Apache ile uyumlu yeniden yazma kuralları.
WebAdmin GUI.
Mevcut modüller sayesinde güçlendirme.
Sanal konutların oluşturulmasına izin verir.
Sayfa önbelleği için Web proxy’si ile birlikte gönderilir.
PHP’nin birçok farklı sürümünü destekliyor.
Web sunucusunun gerçek zamanlı istatistikleri

OpenLitespeed Deposu’nu Kurulum

OpenLiteSpeed, CentOS 7 yazılım depolarında mevcut değildir; bu nedenle OpenLiteSpeed deposunu eklemelisiniz.

OpenLiteSpeed deposunu eklemek için aşağıdaki komutu kullanın.

rpm -ivh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el7.noarch.rpm

Çıktısı;

Retrieving http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el7.noarch.rpm
Preparing...             ################################# [100%]
Updating / installing...
  1:litespeed-repo-1.1-1.el7.centos ################################# [100%]

CentOS 7’ye openLiteSpeed’i kurun:

Şimdi, OpenLiteSpeed 1.4.26 (chck) YUM komutunu kullanarak yükleyin.

yum -y install openlitespeed

OpenLiteSpeed ve modüllerinin sürümünü kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

/usr/local/lsws/bin/lshttpd -v

Çıktısı:

LiteSpeed/1.4.26 Open
    module versions:
    modpagespeed 1.4.24-1.11.33.3
    cache 1.54
    modinspector 1.1
    uploadprogress 1.1

OpenLiteSpeed’i kontrol etme

OpenLiteSpeed’i başlatmak için şunu çalıştırın:

/usr/local/lsws/bin/lswsctrl start

OpenLiteSpeed’i durdurmak için şunu çalıştırın:

/usr/local/lsws/bin/lswsctrl stop

OpenLiteSpeed’i yeniden başlatmak için şunu çalıştırın:

/usr/local/lsws/bin/lswsctrl restart

OpenLiteSpeed’i durumunu öğrenmek için şunu çalıştırın:

/usr/local/lsws/bin/lswsctrl status

Varsayılan olarak, OpenLiteSpeed 8088 numaralı bağlantı noktasını dinler. Dolayısıyla, web sunucusuna erişmek için 8088 numaralı bağlantı noktasına izin vermek için güvenlik duvarı kurallarını eklemeniz gerekir.

firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8088/tcp
firewall-cmd --reload
8088 numaralı bağlantı noktasına sahip URL'yi girin ve OpenLiteSpeed'e erişip erişemediğinize bakın.

http://ipadresiniz:8088

OpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB Kurulumu

Yukarıdaki sayfada OpenLiteSpeed’in düzgün çalıştığını onaylar
MariaDB Server’ı kurulum

Şimdi YUM komutunu kullanarak MariaDB sunucusunu kuracağız.

 

yum -y install mariadb mariadb-server

Başlatalım MariaDB server.

systemctl start mariadb

MariaDB başlangıçta çalışmasını aktif edelim

systemctl enable mariadb

PHP’yi kur

OpenLiteSpeed’in özelliklerinde belirtildiği gibi, PHP kurulumunun farklı sürümlerini desteklediğinden, OpenLiteSpeed’i hem PHP v5.6 hem de V7.0 ile yapılandıracağız. PHP için bağımlı paketler edinmek için EPEL deposunu ekleyin.

rpm -ivh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
yum install lsphp70 lsphp70-common lsphp70-mysqlnd lsphp70-gd lsphp70-process lsphp70-mbstring lsphp70-xml lsphp70-mcrypt lsphp70-pdo lsphp70-imap lsphp70-soap lsphp70-bcmath

OpenLiteSpeed’i yapılandır

Bu bölümde, OpenLiteSpeed’i  PHP 7.0 ile kuracağız, ayrıca OpenLiteSpeed’i standart HTPP port 80’de ve WebAdmin konsolu aracılığıyla dinleyecek şekilde yapılandıracağız.

Varsayılan olarak, WebAdmin konsolu 7080 numaralı bağlantı noktasını dinler ve OpenLiteSpeed’in varsayılan hesabı,

Kullanıcı adı: admin
Şifre: 123456

Güvenlik sebebiyle varsayılan şifreyi değiştirmenizi öneririm. OpenLigtSpeed yönetim konsolunun şifresini değiştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

/usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

Çıktısı şuşekilde olacak;

Please specify the user name of administrator.
This is the user name required to login the administration Web interface.

User name [admin]: admin

Please specify the administrator's password.
This is the password required to login the administration Web interface.

Password: Enter Password
Retype password: Re Enter Password
Administrator's username/password is updated successfully!

Firewall

7080 ve 80 numaralı bağlantı noktalarının WebAdmin konsoluna ve Web sunucusuna erişmesine izin vermek için güvenlik duvarı kurallarını güncelleyin.

firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=7080/tcp
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=80/tcp 
firewall-cmd --reload

Şimdi Openlitespeed detaylarında sıra;
OpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB KurulumuOpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB Kurulumu
OpenLiteSpeed’i PHP 5.6 ile yapılandırın:

Varsayılan olarak PHP 5.6 kullandığı için OpenLiteSpeed için herhangi bir yapılandırma değişikliği yapmak zorunda değilsiniz.

OpenLiteSpeed’i PHP 7.0 ile yapılandırın:

Daha önce de söylediğim gibi OpenLiteSpeed, PHP 5.6 kullanıyor. PHP 7.0’ı OpenLiteSpeed ile kullanmak için aşağıdaki adımları takip edin.

Sunucuda PHP 7.0 zaten sahibiz. Yani, “Sunucu Yapılandırması” -> “Harici Uygulama” -> “Ekle” ye gidin.OpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB Kurulumu
“LiteSpeed SAPI App” ı seçin ve ardından İleri’yi tıklatın,OpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB Kurulumu
Aşağıdaki yapılandırmayı ekleyin,

Name: lsphp7
Address: uds://tmp/lshttpd/lsphp.sock
Max Connections : 35
Environment: PHP_LSAPI_MAX_REQUESTS=500
PHP_LSAPI_CHILDREN=35
Initial Request Timeout (secs) : 60
Retry Timeout (secs): 0
Persistent Connection: Yes
Response Buffering: No
Auto Start : Yes
Command: /usr/local/lsws/lsphp70/bin/lsphp
Back Log: 100
Instances: 1
Memory Soft Limit (bytes): 2047M
Memory Hard Limit (bytes): 2047M
Process Soft Limit: 400
Process Hard Limit: 500

OpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB Kurulumu

Yapılandırmayı kaydetmek için Save butonuna tıklayın.

PHP 7.0’ı kullanmak için varsayılan komut dosyası işleyicisini değiştirin. Bunu yapmak için, “Sunucu Yapılandırması” -> “Komut İşleyicisi” -> Edit lsphp5’e gidin.OpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB Kurulumu

Aşağıdaki yapılandırmalarla güncelleyin.

Suffixes: php
Handler Type: liteSpeed SAPI
Handler Name: lsphp7

OpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB Kurulumu

Kaydet simgesini tıklayın.
OpenLiteSpeed’i 80 numaralı bağlantı noktasını kullanacak şekilde yapılandırın:

Yapılandırmayı görüntülemek için “Dinleyiciler” e gidin ve Varsayılan dinleyicide “Yakınlaştır simgesini” tıklayın.OpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB Kurulumu

OpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB Kurulumu

Aşağıdaki bilgilerle güncelleyin.

IP Address: ANY
Port : 80
OpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB Kurulumu

Kaydet simgesini tıklayın.

Son olarak, OpenLiteSpeed sunucusunu yeniden başlatın.

OpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB Kurulumu

OpenLiteSpeed sunucusunu doğrulayın:

Sadece port numarasız URL’yi girin ve OpenLiteSpeed’e erişip erişemediğinize bakın.

http://ip-adresiniz/

OpenLiteSpeed, PHP 7.0 & MariaDB Kurulumu

Bir sonraki makale de sanırım openlitespeed ayarlamaları olur (Üşenmezsem 🙂 )

İyi çalışmalar.