1 Nis, 2018

Optimize edilmiş .Htaccess
" Optimize edilmiş .Htaccess "

Merhaba değerli arkadaşlar.

Bu yazıda Optimize edilmiş .Htaccess dosyası vereceğim. gerek hız gerek sıkıştırma gerekse güvenlik alanında en iyi şekilde yapılandırılmış bir htacces’tir.

Piyasada şu zamana dek paylaşılmış 3*5 satırlık değil en geniş kapsamlı ilk ve tek Htacces dosyasıdır.

Not: Bu htacces dosyası şu anda Powered cache ile güncellenmiş ve Mobil cache yapacak şekilde geliştirilmiştir. Kullanmak için kodların içindeki alicomez.com yazan kısımları kendi site adresiniz ile değiştiriniz. Farklı bir cache eklentisi kullanıyorsanız bu kodları kullandığınız cache eklentisine göre güncelleyiniz aksi taktirde hata alırsınız.Optimize edilmiş .Htaccess


# BEGIN POWERED CACHE

  AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
  AddType image/gif .gif
  AddType image/png .png
  AddType image/bmp .bmp
  AddType image/tiff .tiff .tif
  AddType image/x-icon .ico
  AddType video/x-ms-asf .asf .asx
  AddType video/x-ms-wmv .wmv
  AddType video/x-ms-wmx .wmx
  AddType video/x-ms-wm .wm
  AddType video/avi .avi
  AddType video/divx .divx
  AddType video/x-flv .flv
  AddType video/quicktime .mov .qt
  AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
  AddType video/mp4 .mp4 .m4v
  AddType video/ogg .ogv
  AddType video/webm .webm
  AddType video/x-matroska .mkv
  AddType video/3gpp .3gp .3gpp
  AddType video/3gpp2 .3g2 .3gp2
  AddType text/plain .txt .asc .c .cc .h .srt
  AddType text/csv .csv
  AddType text/tab-separated-values .tsv
  AddType text/calendar .ics
  AddType text/richtext .rtx
  AddType text/css .css
  AddType text/html .htm .html
  AddType text/vtt .vtt
  AddType application/ttaf+xml .dfxp
  AddType audio/mpeg .mp3 .m4a .m4b
  AddType audio/x-realaudio .ra .ram
  AddType audio/wav .wav
  AddType audio/ogg .ogg .oga
  AddType audio/midi .mid .midi
  AddType audio/x-ms-wma .wma
  AddType audio/x-ms-wax .wax
  AddType audio/x-matroska .mka
  AddType application/rtf .rtf
  AddType application/javascript .js
  AddType application/pdf .pdf
  AddType application/x-shockwave-flash .swf
  AddType application/java .class
  AddType application/x-tar .tar
  AddType application/zip .zip
  AddType application/x-gzip .gz .gzip
  AddType application/rar .rar
  AddType application/x-7z-compressed .7z
  AddType application/x-msdownload .exe
  AddType application/octet-stream .xcf
  AddType application/msword .doc
  AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt
  AddType application/vnd.ms-write .wri
  AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlt .xlw
  AddType application/vnd.ms-access .mdb
  AddType application/vnd.ms-project .mpp
  AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document .docx
  AddType application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 .docm
  AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template .dotx
  AddType application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12 .dotm
  AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet .xlsx
  AddType application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 .xlsm
  AddType application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 .xlsb
  AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template .xltx
  AddType application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 .xltm
  AddType application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 .xlam
  AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation .pptx
  AddType application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12 .pptm
  AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow .ppsx
  AddType application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12 .ppsm
  AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template .potx
  AddType application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12 .potm
  AddType application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12 .ppam
  AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide .sldx
  AddType application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12 .sldm
  AddType application/onenote .onetoc .onetoc2 .onetmp .onepkg
  AddType application/oxps .oxps
  AddType application/vnd.ms-xpsdocument .xps
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
  AddType application/wordperfect .wp .wpd
  AddType application/vnd.apple.keynote .key
  AddType application/vnd.apple.numbers .numbers
  AddType application/vnd.apple.pages .pages


  ExpiresActive On
  ExpiresByType text/html      "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType text/richtext    "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType image/svg+xml    "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType text/plain      "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType text/xsd       "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType text/xsl       "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType text/xml       "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType text/cache-manifest "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType image/jpeg         "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/gif         "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/png         "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/bmp         "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/tiff         "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/x-icon         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/x-ms-asf         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/x-ms-wmv         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/x-ms-wmx         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/x-ms-wm         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/avi         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/divx         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/x-flv         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/quicktime         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/mpeg         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/mp4         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/ogg         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/webm         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/x-matroska         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/3gpp         "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/3gpp2         "access plus 1 month"
  ExpiresByType text/csv         "access plus 1 month"
  ExpiresByType text/tab-separated-values         "access plus 1 month"
  ExpiresByType text/calendar         "access plus 1 month"
  ExpiresByType text/css         "access plus 1 year"
  ExpiresByType text/vtt         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/ttaf+xml         "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/mpeg         "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/x-realaudio         "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/wav         "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/ogg         "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/midi         "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/x-ms-wma         "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/x-ms-wax         "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/x-matroska         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/rtf         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/javascript         "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/pdf         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/java         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-tar         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/zip         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-gzip         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/rar         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-7z-compressed         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-msdownload         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/octet-stream         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/msword         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-write         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-excel         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-access         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-project         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/onenote         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/oxps         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-xpsdocument         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/wordperfect         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.apple.keynote         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.apple.numbers         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.apple.pages         "access plus 1 month"


 
  Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css text/x-component application/x-javascript application/javascript text/javascript text/x-js text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/bmp application/java application/msword application/vnd.ms-fontobject application/x-msdownload image/x-icon application/json application/vnd.ms-access application/vnd.ms-project application/x-font-otf application/vnd.ms-opentype application/vnd.oasis.opendocument.database application/vnd.oasis.opendocument.chart application/vnd.oasis.opendocument.formula application/vnd.oasis.opendocument.graphics application/vnd.oasis.opendocument.presentation application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet application/vnd.oasis.opendocument.text audio/ogg application/pdf application/vnd.ms-powerpoint application/x-shockwave-flash image/tiff application/x-font-ttf application/vnd.ms-opentype audio/wav application/vnd.ms-write application/font-woff application/font-woff2 application/vnd.ms-excel
 
  AddOutputFilter DEFLATE js css htm html xml
 


  AddType text/html .html_gzip
  AddEncoding gzip .html_gzip


  SetEnvIfNoCase Request_URI \.html_gzip$ no-gzip


Header unset ETagRewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTPS} =on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^alicomez.com
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^alicomez.com
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !(facebookexternalhit|WhatsApp|Mediatoolkitbot)
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !POST
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(\/){2}$
RewriteCond %{QUERY_STRING} !.+
RewriteCond %{HTTP:Cookie} !wordpress_logged_in
RewriteCond %{HTTP:Cookie} !comment_author_
RewriteCond %{HTTP:Cookie} !wp_woocommerce_session
RewriteCond %{HTTP:Cookie} !safirmobilswitcher=mobil
RewriteCond %{HTTP:Profile} !^[a-z0-9\"]+ [NC]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^.*(Vivaldi|\bCrMo\b|CriOS|Android.*Chrome\/[.0-9]*\s(Mobile)?|\bDolfin\b|Opera.*Mini|Opera.*Mobi|Android.*Opera|Mobile.*OPR\/[0-9.]+|Coast\/[0-9.]+|Skyfire|Mobile\sSafari\/[.0-9]*\sEdge|IEMobile|MSIEMobile|fennec|firefox.*maemo|(Mobile|Tablet).*Firefox|Firefox.*Mobile|bolt|teashark|Blazer|Version.*Mobile.*Safari|Safari.*Mobile|MobileSafari|Tizen|UC.*Browser|UCWEB|baiduboxapp|baidubrowser|DiigoBrowser|Puffin|\bMercury\b|Obigo|NF-Browser|NokiaBrowser|OviBrowser|OneBrowser|TwonkyBeamBrowser|SEMC.*Browser|FlyFlow|Minimo|NetFront|Novarra-Vision|MQQBrowser|MicroMessenger|Android.*PaleMoon|Mobile.*PaleMoon|Android|blackberry|\bBB10\b|rim\stablet\sos|PalmOS|avantgo|blazer|elaine|hiptop|palm|plucker|xiino|Symbian|SymbOS|Series60|Series40|SYB-[0-9]+|\bS60\b|Windows\sCE.*(PPC|Smartphone|Mobile|[0-9]{3}x[0-9]{3})|Window\sMobile|Windows\sPhone\s[0-9.]+|WCE;|Windows\sPhone\s10.0|Windows\sPhone\s8.1|Windows\sPhone\s8.0|Windows\sPhone\sOS|XBLWP7|ZuneWP7|Windows\sNT\s6\.[23]\;\sARM\;|\biPhone.*Mobile|\biPod|\biPad|MeeGo|Maemo|J2ME\/|\bMIDP\b|\bCLDC\b|webOS|hpwOS|\bBada\b|BREW).*$ [NC]
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:Cookie} !(comment_author_|wordpress_logged_in|wp_woocommerce_session)
RewriteCond %{HTTP:Profile} !^[a-z0-9\"]+ [NC]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(Vivaldi|\bCrMo\b|CriOS|Android.*Chrome\/[.0-9]*\s(Mobile)?|\bDolfin\b|Opera.*Mini|Opera.*Mobi|Android.*Opera|Mobile.*OPR\/[0-9.]+|Coast\/[0-9.]+|Skyfire|Mobile\sSafari\/[.0-9]*\sEdge|IEMobile|MSIEMobile|fennec|firefox.*maemo|(Mobile|Tablet).*Firefox|Firefox.*Mobile|bolt|teashark|Blazer|Version.*Mobile.*Safari|Safari.*Mobile|MobileSafari|Tizen|UC.*Browser|UCWEB|baiduboxapp|baidubrowser|DiigoBrowser|Puffin|\bMercury\b|Obigo|NF-Browser|NokiaBrowser|OviBrowser|OneBrowser|TwonkyBeamBrowser|SEMC.*Browser|FlyFlow|Minimo|NetFront|Novarra-Vision|MQQBrowser|MicroMessenger|Android.*PaleMoon|Mobile.*PaleMoon|Android|blackberry|\bBB10\b|rim\stablet\sos|PalmOS|avantgo|blazer|elaine|hiptop|palm|plucker|xiino|Symbian|SymbOS|Series60|Series40|SYB-[0-9]+|\bS60\b|Windows\sCE.*(PPC|Smartphone|Mobile|[0-9]{3}x[0-9]{3})|Window\sMobile|Windows\sPhone\s[0-9.]+|WCE;|Windows\sPhone\s10.0|Windows\sPhone\s8.1|Windows\sPhone\s8.0|Windows\sPhone\sOS|XBLWP7|ZuneWP7|Windows\sNT\s6\.[23]\;\sARM\;|\biPhone.*Mobile|\biPod|\biPad|MeeGo|Maemo|J2ME\/|\bMIDP\b|\bCLDC\b|webOS|hpwOS|\bBada\b|BREW).*$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
##### mobil #####
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^index.html$ index.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^browse.html$ category.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^browse-(.*)-videos.html$ category.php?cat=$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^browse-(.*)-videos-([0-9]+)-(.*).html$ category.php?cat=$1&page=$2&sortby=$3
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^videos.flv(.*)$ videos.php$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^videos.mp4(.*)$ videos.php$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^register.html$ register.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^contact_us.html$ contact_us.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^edit_profile.html$ edit_profile.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^suggest.html$ suggest.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^upload.html$ upload.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^upload_avatar.html$ upload_avatar.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^suggest.html$ suggest.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^favorites.html(.*)$ favorites.php$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^login.html(.*)$ login.php$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^newvideos.html(.*)$ newvideos.php$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^topvideos.html(.*)$ topvideos.php$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^profile.html(.*)$ profile.php$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^user/([^/]+)/?$ user.php?u=$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^user/([^/]+)/(.*)/?$ user.php?u=$1&view=$2
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^memberlist.html(.*)$ memberlist.php$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^playlists.html(.*)$ playlists.php$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^articles/index-([0-9]+).html$ article.php?page=$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^articles/browse-(.*)-([0-9]+).html$ article.php?c=$1&page=$2
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^articles/tag/([^/]+)/page-([0-9]+)(/)?$ article.php?tag=$1&page=$2
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^articles/tag/([^/]+)(/)?$ article.php?tag=$1&page=1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^articles/popular-([0-9]+).html$ article.php?show=popular&page=$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^articles/(.*)_([0-9]+).html$ article_read.php?a=$2
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^articles(\/|.html)?$ article.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^article(\/|.html)?$ article.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^pages/(.*)\.html$ page.php?name=$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^playlist/(.*)/([^/]+)(/)?$ watch.php?playlist=$1&vid=$2
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^playlist/(.*)$ playlists.php?playlist=$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^tags/([^/]+)/$ tag.php?t=$1&page=1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^tags/([^/]+)/page-([0-9]+)(/)?$ tag.php?t=$1&page=$2
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^embed/([^/]+)$ embed.php?vid=$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^([^/]*)_([a-zA-Z0-9]{9}).html$ watch.php?vid=$2
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^fpembed-(.*).swf$ fpembed.php?vid=$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^uploads/thumbs/(.*)-social.(jpg|gif|png)$ social-thumb.php?vid=$1
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^rss.xml$ rss.php [L]
RewriteCond %{HTTP:VIA}         !^$ [OR]
RewriteCond %{HTTP:FORWARDED}      !^$ [OR]
RewriteCond %{HTTP:USERAGENT_VIA}    !^$ [OR]
RewriteCond %{HTTP:X_FORWARDED_FOR}   !^$ [OR]
RewriteCond %{HTTP:PROXY_CONNECTION}  !^$ [OR]
RewriteCond %{HTTP:XPROXY_CONNECTION}  !^$ [OR]
RewriteCond %{HTTP:HTTP_PC_REMOTE_ADDR} !^$ [OR]
RewriteCond %{HTTP:HTTP_CLIENT_IP}   !^$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^(.*)$ - [F]
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule . /index.php [L]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (havij|libwww-perl|wget|python|nikto|curl|scan|java|winhttp|clshttp|loader) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (;|<|>|'|"|\)|\(|%0A|%0D|%22|%27|%28|%3C|%3E|%00).*(libwww-perl|wget|python|nikto|curl|scan|java|winhttp|HTTrack|clshttp|archiver|loader|email|harvest|extract|grab|miner) [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} \?\ HTTP/ [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} \/\*\ HTTP/ [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} etc/passwd [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} cgi-bin [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} (%0A|%0D|\\r|\\n) [NC,OR]
RewriteCond %{REQUEST_URI} owssvr\.dll [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} \.opendirviewer\. [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=http:// [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=(\.\.//?)+ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=/([a-z0-9_.]//?)+ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} \=PHP[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12} [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\.\./|%2e%2e%2f|%2e%2e/|\.\.%2f|%2e\.%2f|%2e\./|\.%2e%2f|\.%2e/) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ftp\: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} http\: [NC,OR] 
RewriteCond %{QUERY_STRING} https\: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} \=\|w\| [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)/self/(.*)$ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)cPath=http://(.*)$ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*embed.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^e]*e)+mbed.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*object.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^o]*o)+bject.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*iframe.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^i]*i)+frame.*(>|%3E) [NC,OR] 
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_(en|de)code[^(]*\([^)]*\) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(\(|\)|<|>|%3c|%3e).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(\x00|\x04|\x08|\x0d|\x1b|\x20|\x3c|\x3e|\x7f).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (NULL|OUTFILE|LOAD_FILE) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\.{1,}/)+(motd|etc|bin) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (localhost|loopback|127\.0\.0\.1) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} concat[^\(]*\( [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^s]*s)+elect [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^a]*a)+ll([^s]*s)+elect [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} \-[sdcr].*(allow_url_include|allow_url_fopen|safe_mode|disable_functions|auto_prepend_file) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (;|<|>|'|"|\)|%0A|%0D|%22|%27|%3C|%3E|%00).*(/\*|union|select|insert|drop|delete|update|cast|create|char|convert|alter|declare|order|script|set|md5|benchmark|encode) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (sp_executesql) [NC]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^w3af.sourceforge.net [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} dirbuster [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} nikto [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} SF [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} sqlmap [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} fimap [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} nessus [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} whatweb [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Openvas [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} jbrofuzz [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} libwhisker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} webshag [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP:Acunetix-Product} ^WVS
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^.* http://127.0.0.1/ [R=301,L]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Wget [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} CherryPickerSE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} CherryPickerElite [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} EmailCollector [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} EmailSiphon [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} EmailWolf [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ExtractorPro
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^.* - [F,L]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BlackWidow [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Bot\ mailto:craftbot@yahoo.com [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ChinaClaw [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Custo [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DISCo [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Download\ Demon [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^eCatch [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EirGrabber [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailSiphon [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailWolf [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Express\ WebPictures [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ExtractorPro [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EyeNetIE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FlashGet [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetRight [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetWeb! [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go!Zilla [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go-Ahead-Got-It [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GrabNet [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Grafula [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^HMView [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} HTTrack [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image\ Stripper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image\ Sucker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Indy\ Library [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InterGET [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Internet\ Ninja [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JetCar [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JOC\ Web\ Spider [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^larbin [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LeechFTP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mass\ Downloader [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MIDown\ tool [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mister\ PiX [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Navroad [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NearSite [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetAnts [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetSpider [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Net\ Vampire [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetZIP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Octopus [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline\ Explorer [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline\ Navigator [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^PageGrabber [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Papa\ Foto [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pavuk [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pcBrowser [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^RealDownload [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ReGet [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SiteSnagger [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SmartDownload [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperBot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperHTTP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Surfbot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^tAkeOut [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Teleport\ Pro [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^VoidEYE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web\ Image\ Collector [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web\ Sucker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebAuto [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebCopier [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebFetch [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebGo\ IS [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebLeacher [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebReaper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebSauger [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website\ eXtractor [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website\ Quester [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebStripper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebWhacker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebZIP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Wget [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Widow [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WWWOFFLE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Xaldon\ WebSpider [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Zeus
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^.* - [F,L]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^w3af.sourceforge.net [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} dirbuster [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} nikto [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} SF [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} sqlmap [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} fimap [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} nessus [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} whatweb [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Openvas [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} jbrofuzz [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} libwhisker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} webshag [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP:Acunetix-Product} ^WVS
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^.* http://127.0.0.1/ [R=301,L]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (havij|libwww-perl|wget|python|nikto|curl|scan|java|winhttp|clshttp|loader) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (;|<|>|'|"|\)|\(|%0A|%0D|%22|%27|%28|%3C|%3E|%00).*(libwww-perl|wget|python|nikto|curl|scan|java|winhttp|HTTrack|clshttp|archiver|loader|email|harvest|extract|grab|miner) [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} \?\ HTTP/ [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} \/\*\ HTTP/ [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} etc/passwd [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} cgi-bin [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} (%0A|%0D|\\r|\\n) [NC,OR]
RewriteCond %{REQUEST_URI} owssvr\.dll [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} (%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} \.opendirviewer\. [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=http:// [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=(\.\.//?)+ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=/([a-z0-9_.]//?)+ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} \=PHP[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12} [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\.\./|%2e%2e%2f|%2e%2e/|\.\.%2f|%2e\.%2f|%2e\./|\.%2e%2f|\.%2e/) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ftp\: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} http\: [NC,OR] 
RewriteCond %{QUERY_STRING} https\: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} \=\|w\| [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)/self/(.*)$ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)cPath=http://(.*)$ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*embed.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^e]*e)+mbed.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*object.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^o]*o)+bject.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*iframe.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^i]*i)+frame.*(>|%3E) [NC,OR] 
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_(en|de)code[^(]*\([^)]*\) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(\(|\)|<|>|%3c|%3e).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(\x00|\x04|\x08|\x0d|\x1b|\x20|\x3c|\x3e|\x7f).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (NULL|OUTFILE|LOAD_FILE) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\.{1,}/)+(motd|etc|bin) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (localhost|loopback|127\.0\.0\.1) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} concat[^\(]*\( [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^s]*s)+elect [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^a]*a)+ll([^s]*s)+elect [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} \-[sdcr].*(allow_url_include|allow_url_fopen|safe_mode|disable_functions|auto_prepend_file) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (;|<|>|'|"|\)|%0A|%0D|%22|%27|%3C|%3E|%00).*(/\*|union|select|insert|drop|delete|update|cast|create|char|convert|alter|declare|order|script|set|md5|benchmark|encode) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (sp_executesql) [NC]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^w3af.sourceforge.net [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} dirbuster [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} nikto [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} SF [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} sqlmap [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} fimap [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} nessus [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} whatweb [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Openvas [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} jbrofuzz [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} libwhisker [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} webshag [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP:Acunetix-Product} ^WVS
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^.* http://127.0.0.1/ [R=301,L]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Wget [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} CherryPickerSE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} CherryPickerElite [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} EmailCollector [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} EmailSiphon [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} EmailWolf [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ExtractorPro
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^.* - [F,L]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BlackWidow [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Bot\ mailto:craftbot@yahoo.com [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ChinaClaw [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Custo [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DISCo [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Download\ Demon [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^eCatch [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EirGrabber [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailSiphon [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailWolf [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Express\ WebPictures [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ExtractorPro [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EyeNetIE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FlashGet [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetRight [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetWeb! [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go!Zilla [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go-Ahead-Got-It [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GrabNet [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Grafula [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^HMView [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} HTTrack [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image\ Stripper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image\ Sucker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Indy\ Library [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InterGET [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Internet\ Ninja [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JetCar [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JOC\ Web\ Spider [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^larbin [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LeechFTP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mass\ Downloader [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MIDown\ tool [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mister\ PiX [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Navroad [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NearSite [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetAnts [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetSpider [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Net\ Vampire [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetZIP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Octopus [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline\ Explorer [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline\ Navigator [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^PageGrabber [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Papa\ Foto [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pavuk [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pcBrowser [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^RealDownload [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ReGet [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SiteSnagger [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SmartDownload [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperBot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperHTTP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Surfbot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^tAkeOut [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Teleport\ Pro [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^VoidEYE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web\ Image\ Collector [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web\ Sucker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebAuto [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebCopier [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebFetch [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebGo\ IS [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebLeacher [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebReaper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebSauger [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website\ eXtractor [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website\ Quester [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebStripper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebWhacker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebZIP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Wget [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Widow [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WWWOFFLE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Xaldon\ WebSpider [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Zeus
  RewriteCond "%{DOCUMENT_ROOT}/wp-content/cache/powered-cache/%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}/index%{ENV:PC_SSL}%{ENV:PC_UA}.html%{ENV:PC_ENC}" -f
  RewriteRule .* "/wp-content/cache/powered-cache/%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}/index%{ENV:PC_SSL}%{ENV:PC_UA}.html%{ENV:PC_ENC}" [L]


# END POWERED CACHE

# Kötü bot engelleyici
SetEnvIfNoCase User-Agent "Abonti|aggregator|AhrefsBot|asterias|BDCbot|BLEXBot|BuiltBotTough|Bullseye|BunnySlippers|ca\-crawler|CCBot|Cegbfeieh|CheeseBot|CherryPicker|CopyRightCheck|cosmos|Crescent|discobot|DittoSpyder|DotBot|Download Ninja|EasouSpider|EmailCollector|EmailSiphon|EmailWolf|EroCrawler|Exabot|ExtractorPro|Fasterfox|FeedBooster|Foobot|Genieo|grub\-client|Harvest|hloader|httplib|HTTrack|humanlinks|ieautodiscovery|InfoNaviRobot|IstellaBot|Java/1\.|JennyBot|k2spider|Kenjin Spider|Keyword Density/0\.9|larbin|LexiBot|libWeb|libwww|LinkextractorPro|linko|LinkScan/8\.1a Unix|LinkWalker|LNSpiderguy|lwp\-trivial|magpie|Mata Hari|MaxPointCrawler|MegaIndex|Microsoft URL Control|MIIxpc|Mippin|Missigua Locator|Mister PiX|MJ12bot|moget|MSIECrawler|NetAnts|NICErsPRO|Niki\-Bot|NPBot|Nutch|Offline Explorer|Openfind|panscient\.com|PHP/5\.\{|ProPowerBot/2\.14|ProWebWalker|Python\-urllib|QueryN Metasearch|RepoMonkey|RMA|SemrushBot|SISTRIX|sitecheck\.Internetseer\.com|SiteSnagger|SnapPreviewBot|Sogou|SpankBot|spanner|spbot|Spinn3r|suzuran|Szukacz/1\.4|Teleport|Telesoft|The Intraformant|TheNomad|TightTwatBot|Titan|toCrawl/UrlDispatcher|True_Robot|turingos|TurnitinBot|UbiCrawler|UnisterBot|URLy Warning|VCI|WBSearchBot|Web Downloader/6\.9|Web Image Collector|WebAuto|WebBandit|WebCopier|WebEnhancer|WebmasterWorldForumBot|WebReaper|WebSauger|Website Quester|Webster Pro|WebStripper|WebZip|Wotbox|wsr\-agent|WWW\-Collector\-E|Xenu|Zao|Zeus|ZyBORG|coccoc|Incutio|lmspider|memoryBot|SemrushBot|serf|Unknown|uptime files" bad_bot
SetEnvIfNoCase Referer "Abonti|aggregator|AhrefsBot|asterias|BDCbot|BLEXBot|BuiltBotTough|Bullseye|BunnySlippers|ca\-crawler|CCBot|Cegbfeieh|CheeseBot|CherryPicker|CopyRightCheck|cosmos|Crescent|discobot|DittoSpyder|DotBot|Download Ninja|EasouSpider|EmailCollector|EmailSiphon|EmailWolf|EroCrawler|Exabot|ExtractorPro|Fasterfox|FeedBooster|Foobot|Genieo|grub\-client|Harvest|hloader|httplib|HTTrack|humanlinks|ieautodiscovery|InfoNaviRobot|IstellaBot|Java/1\.|JennyBot|k2spider|Kenjin Spider|Keyword Density/0\.9|larbin|LexiBot|libWeb|libwww|LinkextractorPro|linko|LinkScan/8\.1a Unix|LinkWalker|LNSpiderguy|lwp\-trivial|magpie|Mata Hari|MaxPointCrawler|MegaIndex|Microsoft URL Control|MIIxpc|Mippin|Missigua Locator|Mister PiX|MJ12bot|moget|MSIECrawler|NetAnts|NICErsPRO|Niki\-Bot|NPBot|Nutch|Offline Explorer|Openfind|panscient\.com|PHP/5\.\{|ProPowerBot/2\.14|ProWebWalker|Python\-urllib|QueryN Metasearch|RepoMonkey|RMA|SemrushBot|SISTRIX|sitecheck\.Internetseer\.com|SiteSnagger|SnapPreviewBot|Sogou|SpankBot|spanner|spbot|Spinn3r|suzuran|Szukacz/1\.4|Teleport|Telesoft|The Intraformant|TheNomad|TightTwatBot|Titan|toCrawl/UrlDispatcher|True_Robot|turingos|TurnitinBot|UbiCrawler|UnisterBot|URLy Warning|VCI|WBSearchBot|Web Downloader/6\.9|Web Image Collector|WebAuto|WebBandit|WebCopier|WebEnhancer|WebmasterWorldForumBot|WebReaper|WebSauger|Website Quester|Webster Pro|WebStripper|WebZip|Wotbox|wsr\-agent|WWW\-Collector\-E|Xenu|Zao|Zeus|ZyBORG|coccoc|Incutio|lmspider|memoryBot|SemrushBot|serf|Unknown|uptime files" bad_bot
Deny from env=bad_bot

# Kötü bot engelleyici

# BEGIN GzipWordpress

AddType x-font/woff .woff
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype font/ttf font/eot font/otf
# END GzipWordpress


<FilesMatch "\.(css|htc|js|asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|eot|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|json|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|otf|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|svg|svgz|swf|tar|tif|tiff|ttf|ttc|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip)$">
Header unset Pragma
Header append Cache-Control "public"
ExpiresActive on
ExpiresDefault             "access plus 1 month"
ExpiresByType text/cache-manifest    "access plus 0 seconds"
ExpiresByType text/html         "access plus 0 seconds"
ExpiresByType text/xml         "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/xml      "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/json     "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/rss+xml    "access plus 1 hour"
ExpiresByType application/atom+xml   "access plus 1 hour"
ExpiresByType image/x-icon       "access plus 1 week"
ExpiresByType image/gif         "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png         "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg        "access plus 1 month"
ExpiresByType video/ogg         "access plus 1 month"
ExpiresByType audio/ogg         "access plus 1 month"
ExpiresByType video/mp4         "access plus 1 month"
ExpiresByType video/webm        "access plus 1 month"
ExpiresByType text/x-component     "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-font-ttf  "access plus 1 month"
ExpiresByType font/opentype       "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-font-woff  "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-font-woff2 "access plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml       "access plus 1 month"
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"
ExpiresByType text/css         "access plus 1 year"
ExpiresByType application/javascript  "access plus 1 year"
SetOutputFilter DEFLATE
SetEnvIfNoCase ^(Accept-EncodXng|X-cept-Encoding|X{15}|~{15}|-{15})$ ^((gzip|deflate)\s*,?\s*)+|[X~-]{4,13}$ HAVE_Accept-Encoding
RequestHeader append Accept-Encoding "gzip,deflate" env=HAVE_Accept-Encoding
SetEnvIfNoCase Request_URI \
\.(?:gif|jpe?g|png|rar|zip|exe|flv|mov|wma|mp3|avi|swf|mp?g|mp4|webm|webp)$ no-gzip dont-vary
AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom+xml \
		             application/javascript \
		             application/json \
		             application/rss+xml \
		             application/vnd.ms-fontobject \
		             application/x-font-ttf \
		             application/xhtml+xml \
		             application/xml \
		             font/opentype \
		             image/svg+xml \
		             image/x-icon \
		             text/css \
		             text/html \
		             text/plain \
		             text/x-component \
		             text/xml
Header append Vary: Accept-Encoding

<FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|eot|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|json|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|otf|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|svg|svgz|swf|tar|tif|tiff|ttf|ttc|wav|wma|wri|woff|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EOT|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|JSON|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|OTF|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SVG|SVGZ|SWF|TAR|TIF|TIFF|TTF|TTC|WAV|WMA|WRI|WOFF|XLA|XLS|XLSX|XLT|XLW|ZIP)$">
	ExpiresActive On
	ExpiresDefault A0
	ExpiresByType image/gif A2592000
	ExpiresByType image/png A2592000
	ExpiresByType image/jpg A2592000
	ExpiresByType image/jpeg A2592000
	ExpiresByType image/ico A2592000
	ExpiresByType image/svg+xml A2592000
	ExpiresByType text/css A2592000
	ExpiresByType text/javascript A2592000
	ExpiresByType application/javascript A2592000
	ExpiresByType application/x-javascript A2592000
  ExpiresActive On
  ExpiresByType text/css A31536000
  ExpiresByType text/x-component A31536000
  ExpiresByType application/x-javascript A31536000
  ExpiresByType application/javascript A31536000
  ExpiresByType text/javascript A31536000
  ExpiresByType text/x-js A31536000
  ExpiresByType text/html A3600
  ExpiresByType text/richtext A3600
  ExpiresByType image/svg+xml A3600
  ExpiresByType text/plain A3600
  ExpiresByType text/xsd A3600
  ExpiresByType text/xsl A3600
  ExpiresByType text/xml A3600
  ExpiresByType video/asf A31536000
  ExpiresByType video/avi A31536000
  ExpiresByType image/bmp A31536000
  ExpiresByType application/java A31536000
  ExpiresByType video/divx A31536000
  ExpiresByType application/msword A31536000
  ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject A31536000
  ExpiresByType application/x-msdownload A31536000
  ExpiresByType image/gif A31536000
  ExpiresByType application/x-gzip A31536000
  ExpiresByType image/x-icon A31536000
  ExpiresByType image/jpeg A31536000
  ExpiresByType application/json A31536000
  ExpiresByType application/vnd.ms-access A31536000
  ExpiresByType audio/midi A31536000
  ExpiresByType video/quicktime A31536000
  ExpiresByType audio/mpeg A31536000
  ExpiresByType video/mp4 A31536000
  ExpiresByType video/mpeg A31536000
  ExpiresByType application/vnd.ms-project A31536000
  ExpiresByType application/x-font-otf A31536000
  ExpiresByType application/vnd.ms-opentype A31536000
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A31536000
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
  ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
  ExpiresByType audio/ogg A31536000
  ExpiresByType application/pdf A31536000
  ExpiresByType image/png A31536000
  ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A31536000
  ExpiresByType audio/x-realaudio A31536000
  ExpiresByType image/svg+xml A31536000
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash A31536000
  ExpiresByType application/x-tar A31536000
  ExpiresByType image/tiff A31536000
  ExpiresByType application/x-font-ttf A31536000
  ExpiresByType application/vnd.ms-opentype A31536000
  ExpiresByType audio/wav A31536000
  ExpiresByType audio/wma A31536000
  ExpiresByType application/vnd.ms-write A31536000
  ExpiresByType application/font-woff A31536000
  ExpiresByType application/vnd.ms-excel A31536000
  ExpiresByType application/zip A31536000
  AddType text/css .css
  AddType text/x-component .htc
  AddType application/x-javascript .js
  AddType application/javascript .js2
  AddType text/javascript .js3
  AddType text/x-js .js4
  AddType text/html .html .htm
  AddType text/richtext .rtf .rtx
  AddType image/svg+xml .svg .svgz
  AddType text/plain .txt
  AddType text/xsd .xsd
  AddType text/xsl .xsl
  AddType text/xml .xml
  AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
  AddType video/avi .avi
  AddType image/bmp .bmp
  AddType application/java .class
  AddType video/divx .divx
  AddType application/msword .doc .docx
  AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
  AddType application/x-msdownload .exe
  AddType image/gif .gif
  AddType application/x-gzip .gz .gzip
  AddType image/x-icon .ico
  AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
  AddType application/json .json
  AddType application/vnd.ms-access .mdb
  AddType audio/midi .mid .midi
  AddType video/quicktime .mov .qt
  AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
  AddType video/mp4 .mp4 .m4v
  AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
  AddType application/vnd.ms-project .mpp
  AddType application/x-font-otf .otf
  AddType application/vnd.ms-opentype .otf
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
  AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
  AddType audio/ogg .ogg
  AddType application/pdf .pdf
  AddType image/png .png
  AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
  AddType audio/x-realaudio .ra .ram
  AddType application/x-shockwave-flash .swf
  AddType application/x-tar .tar
  AddType image/tiff .tif .tiff
  AddType application/x-font-ttf .ttf .ttc
  AddType application/vnd.ms-opentype .ttf .ttc
  AddType audio/wav .wav
  AddType audio/wma .wma
  AddType application/vnd.ms-write .wri
  AddType application/font-woff .woff
  AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
  AddType application/zip .zip
AddDefaultCharset UTF-8
	Header set Pragma "public"
  Header append Cache-Control "public"
  Header set X-Powered-By "Ali Çömez Manuel Cache"
# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Bu kadar arkadaşlar ilerleyen dönemde eklemeler yapabilirim.
Saygılar.

#güncelleme 9-06-2015

#güncelleme 12-04-2016

#güncelleme 10-05-2017

#Son #güncelleme 01-02-2018

 

Bu yazı 8092 Defa okundu, Beğendiyseniz üstteki benzer yazıları okumanızı öneririm, isterseniz site içinde farklı içerikleri arama yapabilirsiniz.

Ali Çömez / Slaweally

Kaldırımda yürürken beyaz çizgilere basmamaya çalışan, Sabah yüzünü yıkarken dirseklerinden su sızmasından nefret eden, Dönerle ayranı aynı anda bitirebilen, son dakikada otobüsü kaçırsada grur yapıp arkasından koşmayan... bir insanım :)

 1. bu konuyu her gördüğümde bi teşekkür daha ediyorum kanka 😀 şahane bi htacces hazırlamışsın helal olsun 😀

 2. Ogün dedi ki:

  Çok güzel bir makale yazmışsınız Ali bey çok teşekkür ederim Allah razı olsun.
  Sitenizi süreklli takip edeceğim 🙂

 3. Kavkaz dedi ki:

  Güzel Emeğine Sağlık Brooo 😉

 4. Gökhan dedi ki:

  Kardeş konuyla alakası yok ama, yeni tasarımın harika olmuş, eline sağlık.
  Çok güzel görünüyor.

 5. Yavuz dedi ki:

  Eline sağlık. Bayağı özen gösterdiğin belli. Keşke açıklama da olsaydı yanlarında. Örneğin ben hep W3 Total Cache ya da benzeri eklentileri kullanmayanların siteleri hızlandırdıklarını söyledikleri işlemleri merak ediyorum. Ya da eklenti kullanmadan tüm güvenik ayarları yapılmış, gerekli cache sistemi kurulmuş (ister htaccess dosyası olsun ister wp-config) tam bir makale bekliyorum. Zira bu htacess dosyası şu ana kadar gördüklerim içimde en büyük olanı

  • Ali Çömez dedi ki:

   Merhaba yavuz, Bu htacces dosyası gördüklerinin en büyüğü olması çok normal bunun içindekileri sırayla söylemek gerekirse;
   -Tüm cache sistemleri için Sıkıştırma
   -Zararlı / Kötü Bot engelleyici
   – Mobil sistemler için Cache
   – Güvenlik tarayıcı araçların engellenmesi (Acunetix xaldon Zeus vb)
   – Her sunucu için farklı sıkıştırma yöntemleri
   – Ve cache edilecek dosya türleri (resim video türleri ve css js php asp vs vs )
   İşte bu yüzden bu .htacces çok büyük boyutlu. bunu şu anda tüm sitelerimde kullanırım ben. Yeni yöntemler yeni özellikler gelince ekliyorum, mesela bu konuyu 2013-4 yılında filan açmıştım o zamanlar 100 satırlık bir htacces oldupunu hatırlıyorum 🙂

 6. murat cay dedi ki:

  peki kodu nasıl kullanmalıyız? yani yeni bir site kurduk örneğin, bunu gerekli eklentileri kurduktan sonra ilgili dosya ile değiştirmeli mi yoksa dosyaya eklememi yapmalıyız?

  Veya var olan hali hazırda çalışan bir sitede nasıl kullanabiliriz. Diğer eklentiler zaman zaman .htaccess dosyasına bazı kodlar yazabiliyor, o eklentilerin çalışmasına mani olur mu?

  • Ali Çömez dedi ki:

   Merhaba,
   Murat bey bu kodlar wp fastest cache eklentisi ile birlikte çalışacak şekilde yapılandırdım. eklentideki tüm ayarları aktif ettikten sonra .htacces dosyasının içini tamamen burdakiler ile değiştirin.

 7. Mert Efe dedi ki:

  Ellerinize sağlık bütün yazılarınız özenle hazırlanmış ve çok bilgilendirici. Ben de siteme uygulamak için kolları sıvadım ama sanırım bazı yerlerde hata yapıyorum ya da temam buna müsaade etmiyor bilemedim. JS ve CSS sıkıştırdığım zaman temanın bazı seçeneklerini kullanamıyorum. Aslında dışarıdan çağırılan dosyalarla bir yazı da yazabilirsen süper olabilir Ali 🙂 Bu arada verdiğin kodları Wp-Rockets ile birleştirebilir miyiz?

  • Ali Çömez dedi ki:

   Güzel yorumunuz için ben teşekkür ederim, Zamanım bu aralar hiç yok sabah 8 akşam 22 full doluyum 2bin kişi ile ilgilenmek kolay değil 🙂 Ek olarak bu wp-rocket mevzusuna gelince ben bu kodları varsayılan olarak ayarladım ancak fasteste uyarlayıp yayınladım kullanıcısı çok olduğu için. tabi sizin bahsettiğinize de uyarlanabilir bunun için fastest’in gerekli alanları silip rocket’in kodları ile değiştirilirse neden çalışmasın 🙂

 8. Sinan dedi ki:

  Merhaba paylaşım için teşekkürler yanlız gerekli düzenleme yaptıktan sonra google pagespeed Insights test yaptığımda PageSpeed Insights, sunucudan bir 403 yanıtı aldı. diye uyarı veriyor.

 9. Uğur dedi ki:

  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  • Ali Çömez dedi ki:

   Belirtilen kodlar wp fastest cache’e uyarlanarak yapıldı (yayınlandığı tarihte) şu anda güncel halini bilmiyorum.

   Ek olarak kodların içinde alicomez.com veya siteniz.com şeklinde yerlere kendi sitenizi yazmayı unutmayın.

 10. lokasyon dedi ki:

  ellerine sağlık ali hocam, htacces başarılı ama siteme eklediğimde anasayfa harici tüm sayfaları 404 hatası basıyor link yapısı ile ilgili sorun mu var acaba ?

  • Ali Çömez dedi ki:

   link yapısı burada gördüğün gibi .slw 🙂 Bunu kendinize göre güncelleyin. Ayrıca bu konu bayadır güncelleme yapmadım yani bu kodları manuel düzenleyerek ekleyin sitenize.

 11. Cndr dedi ki:

  Teşşekürler hocam.
  Ben hosting olarak Kodespa kullanıyorum. Bu tekniği uygulamayı düşünüyorum. Güncelmidir?
  Güncelse hosting kullanıcı adımız müşteri girişine yazılan k.adı mı?

 12. Cndr dedi ki:

  İçerikleri derken hocam ne gibi

 13. Ahmet Candar dedi ki:

  merhaba hocam öncelikle teşekkürler, sorum şu fastet cache idi önce, neden powered cache oldu, daha mı iyi cache eklentisi

  • Ali Çömez dedi ki:

   Ahmet hepsinin kendine göre eksileri artıları var, Fastest iyi ancak benim isteklerimi tam manasıyla ücretsiz sürümünde karşılamıyor bende çok büyük bir proje adamı değilim kişisel bloğum için basit bir cache yapılması gerek 🙂
   Powered Cache bunu şimdilik güzel yapıyor.

 14. Ahmet Candar dedi ki:

  şöyle bir baktım da eklenti ücretsiz sürümü göre fastest den daha iyi gibi, olmazsa bir deneyim geçip 🙂

 15. Numara Sorgulama Programı dedi ki:

  gerçekten faydalı ve işimize yarıyan bilgiler oldu teşekkürler.

 16. RARoberts1958 dedi ki:

  I’ve been surfing online more than three hours today,
  yet I never found any interesting article like yours. It’s
  pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you
  did, the internet will be a lot more useful
  than ever before.

  /*——————————–*/
  Çevirisi bu sanırım 🙂
  Bugün üç saatten fazla çevrimiçi geziniyorum.
  ama seninki gibi hiç ilginç bir makale bulamadım. Onun
  benim için yeterince değer. Kişisel olarak, tüm web yöneticileri ve blog yazarları sizin gibi iyi içerikler oluşturduysa
  yaptı, internet çok daha yararlı olacak
  daha önce hiç olmadığı kadar.

 17. kamagra dedi ki:

  Web’deki herhangi bir konuyu bulmak çok zahmetli Bu yazıyı bulduğumda ders kitaplarına kıyaslanır bir internet sayfası.

 18. erciyes dekorasyon dedi ki:

  Efsane bir paylaşım olmuş biraz uzun ama fazlasıyla iş görür , sadece cachesiz olarka kullanacağım deneyimleyeyim bakalım güzel sonuç olacağına inanıyorum tekrar teşekkürler 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Spam olmadığınızı doğrulamak için aşağıdaki alana slaweally yazın