Ubuntu’dan Docker silme-kaldırma

Share

Ubuntu sunucuda docker kullandıktan sonra silmek için veya herhangi bir nedenle silmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

Adım 1

dpkg -l | grep -i docker

Hangi kurulu pakete sahip olduğunuzu belirlemek için:

Adım 2

sudo apt-get purge -y docker-engine docker docker.io docker-ce docker-ce-cli
sudo apt-get autoremove -y --purge docker-engine docker docker.io docker-ce  

Yukarıdaki komutlar, ana makinenizdeki görüntüleri, kapsayıcıları, birimleri veya kullanıcı tarafından oluşturulan yapılandırma dosyalarını kaldırmaz. Tüm görüntüleri, kapsayıcıları ve birimleri silmek istiyorsanız aşağıdaki komutları çalıştırın:

sudo rm -rf /var/lib/docker /etc/docker
sudo rm /etc/apparmor.d/docker
sudo groupdel docker
sudo rm -rf /var/run/docker.sock

Docker’ı sistemden tamamen kaldırdınız.