Güvenlik · 12 Şubat 2020 5

#X-XSS-Saldırı koruması X-XSS-Protection
Ubuntu 22.04'te Fail2ban Nasıl Kurulur ve Yapılandırılır

Sitenizin bazı XSS ​​(siteler arası komut dosyası oluşturma) saldırılarına karşı güvenliğini artırmak için sitenize aşağıdaki üstbilgiyi eklemeniz önerilir:

  X-XSS-Protection: 1; mode=block

IE (Internet Explorer) ve Chrome tarafından desteklenir. Apache ayarlarınızı veya .htaccessdosyanızı değiştirerek ve ona aşağıdaki satırı ekleyerek etkinleştirebilirsiniz :

Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"